Operatorul susține anul acesta prin Fundația Orange cea mai interesantă campanie de educație pentru copiii din zonele defavorizate: Digitaliada. Mi se pare unul dintre puținele moduri în care acești copii pot fi ajutați real, educația și domeniul IT sunt singurele șanse pentru a schimba destinul unui astfel de copil. Nu pungi cu cadouri cum fac unii.

Digitaliada -fundatia Orange

Educaţia digitală pentru elevii din zone rurale se adaugă minunatelor proiecte de susţinere pentru persoanele cu deficienţe de auz sau de văz pe care Fundația Orange le realizează de aproape 4 ani.

Un studiu comandat de Fundaţia Orange arată că 95% dintre școlile din mediul rural din România sunt conectate la Internet, dar conexiunea este folosită în mare măsură în scopuri administrative. Cam 90% dintre școlile din mediul rural au un laborator IT, însă doar jumătate dintre laboratoare sunt conectate la Internet. Deşi în toate școlile din mediul rural există computere, în doar 75% din școli echipamentele sunt funcționale. De asemenea, studiul a arătat că 63% din profesori au o atitudine deschisă în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii la clasă, deşi experienţa lor didactică cu materiale educative digitale este foarte redusă, în principal din cauza lipsei de material digital corespunzător (cum ar fi softuri educaţionale sau manuale digitale). Ȋn ceea ce-i priveşte pe elevi, majoritatea sunt deschişi către noile tehnologii şi mulţi dintre ei realizează deja activităţi şcolare pe calculatorul de acasă sau de la şcoală.

Fundaţia Orange a decis derularea ȋn anul școlar 2016-2017 a unui proiect-pilot de educaţie digitală pentru ciclul gimnazial în 10 şcoli de masă din mediul rural. Proiectul, numit Digitaliada, are ca scop îmbunătăţirea performanţei școlare a elevilor la unele din cele mai dificile materii – matematica şi TIC – prin utilizarea unor metode moderne de predare, ȋn completarea celor tradiţionale.

Mi se pare cea mai interesantă inițiativă de acest gen din ultimii ani.