Autoritatea care supervizează industria telecom a anunțat că licitația pentru spectrul necesar serviciilor 5G a intrat în faza de consultare publică. Până în august se pot trimite propuneri și obiecții privind procedura anunțată.


Sursa foto: https://ro.depositphotos.com/

Caiet de sarcini

ANCOM a lansat în consultare publică caietul de sarcini, proiectul de hotărâre de Guvern prin care se stabilește taxa minimă de licență. Decizia referitoare la tariful de utilizare a spectrului şi decizia de organizare a procedurii de selecție competitivă pentru alocarea spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz. Conform documentației de licitație, Autoritatea propune ca operatorii câștigători să acopere cu servicii de bandă largă majoritatea zonelor urbane, autostrăzile existente, aeroporturile internaționale și căile ferate modernizate, precum și un număr de 600 de localități identificate ca neacoperite sau slab acoperite cu servicii de comunicații mobile.

În urma analizei mai multor factori, Autoritatea a propus și prețurile de pornire în licitație, valoarea totală a acestora fiind de 693 de milioane euro. Taxa de licență se stabilește prin hotărâre a Guvernului în urma consultării cu industria. Totodată, ANCOM propune și o reducere semnificativă a tarifului de utilizare a spectrului radio.

ANCOM va pune la dispoziție drepturi de utilizare cumulate de 555 MHz în cele 4 benzi de frecvențe (700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz), drepturile de utilizare intrând în vigoare din 2023 sau 2026 și având durata de valabilitate de 20 ani, cu excepția drepturilor din banda 2600 MHz pentru care durata de valabilitate va fi de 6 ani și 3 luni, pentru alinierea cu drepturile existente în această bandă.

În ceea ce privește taxa de licență, valorile propuse de ANCOM au fost determinate în funcție de o serie de factori, printre care referințele naționale și europene privind valorile licențelor în fiecare bandă dintre cele supuse procedurii de selecție, proprietățile fizice ale benzilor, drepturile existente în benzile de frecvențe, precum şi durata şi condițiile de utilizare a drepturilor ce vor fi acordate.
ANCOM propune ca taxa de licență să fie achitată eșalonat, în primii ani de valabilitate a licențelor, suma prețurilor de pornire fiind de 693 de milioane euro. Taxa de licență se va aproba prin hotărâre a Guvernului și se face venit la bugetul de stat.

Procedura de licitație

Pentru alocarea spectrului, ANCOM va aplica o procedură de selecție competitivă, în linii mari similară celor organizate anterior. Fiecare operator interesat trebuie să depună o ofertă inițială prin care indică numărul de blocuri pe care doreşte să le achiziționeze în fiecare dintre benzile disponibile. Ofertele inițiale vor arăta dacă există o cerere mai mare decât cantitatea de spectru disponibilă în anumite benzi, dacă cererea este egală cu numărul blocurilor de frecvențe disponibile în cadrul fiecărei benzi (categorii) sau dacă cererea nu depășește cantitatea de spectru disponibil. În funcție de ofertele inițiale, se intră în runde primare, urmate, dacă va fi cazul, de o rundă primară suplimentară şi, ulterior, de o rundă de alocare.

Operatorii care își vor adjudeca drepturi în banda 700 MHz și dețin în prezent drepturi de utilizare sub 1 GHz au impuse obligații de acoperire cu servicii de comunicații mobile de bandă largă corelate cu un anumit procent din populație, până la data de 31 decembrie 2026. În cazul în care vor exista operatori nou intrați pe piața românească de servicii de comunicații electronice, termenul impus pentru îndeplinirea obligațiilor de acoperire raportate la procentul de populație este de 31 decembrie 2028. Conform proiectului de Caiet de sarcini, prin licențele care vor fi acordate în banda 700 MHz, se urmărește ca 95% din lungimea autostrăzilor şi căilor ferate modernizate să fie acoperite cu servicii de comunicații mobile de bandă largă până la 31 decembrie 2027, de către operatorii ce dețin în prezent drepturi de utilizare sub 1 GHz.

Pentru operatorii care își vor adjudeca drepturi în banda 3400-3800 MHz sunt stabilite obligații de dezvoltare graduală, prin instalarea unui număr de stații de bază în diverse tipuri de localități urbane, ajungându-se ca în opt ani de la data intrării în vigoare a licențelor, respectiv până la data de 31 decembrie 2033, titularii să aibă în funcțiune 2.200 de stații de bază în această bandă, dacă dețin și în prezent drepturi în această bandă. Cei care nu dețin în prezent drepturi în această bandă, vor avea în funcțiune, tot până la data de 31 decembrie 2033, un număr de 1.400 de stații de bază. De asemenea, operatorii care își vor adjudeca drepturi în banda 3400-3800 MHz vor trebui să acopere cu servicii de bandă largă toate aeroporturile internaționale din România.

Tariful de utilizare a spectrului

De asemenea, ANCOM consultă și proiectul de decizie prin care propune tariful de utilizare a spectrului pentru benzile în care se furnizează servicii pe suport radio de bandă largă. Astfel se propune reducerea semnificativă a tarifului pentru benzile 1800 MHz, 2100 MHz și 2600 MHz. Pe de altă parte, tariful pentru banda 3400-3800 MHz va crește începând cu 1 ianuarie 2026, având în vedere valoarea economică actuală a acestei benzi, prin raportare la momentul în care a fost stabilit tariful actual, ca urmare a desemnării acesteia la nivel internațional ca bandă pionier pentru furnizarea de servicii pe suport radio de bandă largă.

Documentația procedurii de selecție competitivă în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în benzile 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz poate fi consultată pe site-ul instituției. Observațiile pot fi transmise pe adresa sediului central al ANCOM sau prin formularele online.