Orange România a anunțat recent un program derulat pe 4 ani, care are ca scop creșterea procentului de energie verde folosit în rețea și, implicit, reducerea impactului asupra mediului prin folosirea de surse alternative de energie. Mi se pare o direcție importantă, trebuie să eliminăm treptat producerea de energie cu ajutorul combustibililor fosili. Să renunțăm la companiile energetice care au un impact major asupra mediului. Ei generează gaze cu efect de seră care sporesc încălzirea globală. Treptat, întreaga lume va trece la energie verde, regenerabilă. Și este excelent faptul că Orange România dă un exemplu în acest sens. Noi trebuie să susținem furnizorii care adoptă energii regenerabile.

Orange România energie regenerabilă

Primii pași spre o rețea mai verde

Prima etapă a inițiativei se derulează până în 2024 și urmărește dotarea cu panouri solare a 300 de site-uri de rețea, alături de 4 centre de interconectare comunicații și centre de date. Pe viitor, numărul acestora va continua să crească în a doua etapă, care va dura până în 2026.

Operatorul face astfel un pas important pentru atingerea obiectivelor de mediu stabilite la nivelul Grupului Orange. Continuă eforturile pentru implementarea de soluții ce vor alimenta rețelele Orange din surse regenerabile, în paralel cu reducerea amprentei de CO2 aferentă activităților sale operaționale.

Energia verde ne va permite în final nu doar limitarea încălzirii globale, dar și limitarea tarifelor pe care le plătim la energie. Sursele regenerabile sunt inepuizabile, spre deosebire de cărbune spre exemplu. Consumul de energie va crește, dar și producția va fi tot mai mare de-a lungul anilor.

Este adevărat, o tranziție completă de la combustibilii fosili la energie regenerabilă și curată nu se va produce peste noapte, însă ea devine din ce în ce mai urgentă.

Panouri solare la Constanța și în sudul țării

Proiectul Orange începe la Constanța. Primul centru de interconectare comunicații inclus în program este pe acoperiș, fiind instalate și date în funcțiune 216 panouri solare cu o putere totală de 118kWp. Producția anuală de energie estimată pentru aceste panouri solare este echivalentă cu consumul anual al ~110 gospodării cu un consum mediu lunar de 100 kWh/gospodărie. Soluția implementată în Constanța poate genera o reducere de până la 80% a consumului orar de energie pe parcursul zilei pentru acest centru de interconectare comunicații deținut de Orange în România.

În același timp, în prima etapă a programului vor fi instalate panouri solare și pentru 300 de site-uri de rețea din zona de Sud a țării, regiune în care condițiile meteorologice permit maximizarea eficienței energetice a instalațiilor solare. Astfel, pe fiecare site de rețea vor fi instalate 12 panouri, fiecare cu o putere totală de 6.4kWp, ceea ce se traduce printr-o producție anuală de energie solară echivalentă cu consumul anual al ~450 de gospodării ce au fiecare un consum mediu lunar de 100 kWh/gospodărie.

“La această inițiativă se adaugă și alte măsuri pentru reducerea consumului de energie, precum creșterea punctului de temperatură la care acționează sistemele de climă în locațiile noastre tehnice, migrarea progresiva a tuturor instalațiilor climatice din rețea la tehnologia „free cooling”, activarea tuturor mecanismelor de reducere a consumului în rețeaua radio, decomisionarea unor tehnologii și echipamente vechi, utilizarea soluțiilor de iluminat de tip LED și automatizarea funcționării iluminatului în prezență umană” a declarat Marius Maican, Chief Technology Officer Orange România.

Angajamentul Orange față de natură

Strategia Engage 2025 a Grupului Orange include patru piloni, și anume: mediu, incluziune digitală, diversitate și egalitate de șanse, transformare. Prin angajamentul de mediu, Grupul Orange recunoaște importanța acțiunilor în contextul schimbărilor climatice și și-a stabilit un obiectiv ambițios, de a atinge neutralitatea în materie de emisii de dioxid de carbon până în 2040.

Orange România contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv prin creșterea eficienței energetice pentru rețea și clădiri, precum și reducerea flotei de mașini cu combustie internă, alături de creșterea procentului de energie verde utilizat în activitate.