Telekom Romania a anunţat azi rezultatele financiare pentru trimestrul patru din 2019 (octombrie-decembrie), iar cifrele sunt în creștere pe toată linia: venituri consolidate, profit, flux de numerar şi servicii. Campaniile lansate anul trecut chiar au dat roade, iar 250.000 de noi clienți au venit prin portare la Telekom.

 © Wolandmaster | Dreamstime.com - The Stand Of Deutsche Telekom

Grupul de companii Telekom Romania a anunţat azi principalii indicatori de performanţă pentru al patrulea trimestru al anului 2019, încheiat la 31 decembrie 2019, conform datelor publicate astăzi de OTE Group. După un 2018 dificil, compania anunţă că în 2019 mai mulţi clienţi noi au decis să i se alăture şi că are o performanţă îmbunătăţită ca urmare a procesului de transformare început în 2017.

Pentru prima oară în patru ani, principalii indicatori financiari ai anului 2019 – veniturile, EBITDA şi fluxul de numerar operational – au înregistrat creştere de la un an la altul. Veniturile consolidate ale Telekom Romania au crescut cu 5%, până la 980 mil. de euro. EBITDA ajustată înainte de IFRS16  (profit înainte de taxe) a crescut cu 5% până la 144 mil. de euro, înregistrând a patra creştere trimestrială succesivă. Fluxul de numerar ajustat (FCF) şi după excluderea plăţilor istorice către OTE Group, a înregistrat, de asemenea, o creştere relevantă de peste 55 mil. de euro în 2019. FCF a devenit pozitiv pentru prima oară în ultimii trei ani.

Creşterea veniturilor a fost generată în cea mai mare parte de activitatea principală a companiei. Veniturile din servicii fixe au crescut cu 11% până la 479 mil. de euro în 2019, comparativ cu 2018. La această creştere a contribuit atât dezvoltarea puternică a segmentului ICT, ale cărui venituri au crescut cu peste 110%, cât şi veniturile din serviciile wholesale, care au crescut cu peste 20%. În acelasi timp, veniturile din serviciile broadband & TV au înregistrat o creştere uşoară de peste 2%. Veniturile din serviciile convergente fix-mobil au crescut de la un an la altul cu aproximativ 30%. În plus, noul produs Smart WIFI a generat o cerere foarte mare.

Veniturile din serviciile mobile au înregistrat patru trimestre de creştere succesivă în 2019. Această creştere se reflectă şi în cea anuală, determinată în mod semnificativ de tranzacţii ICT majore în T4 2019. La nivelul costurilor, cheltuielile operaţionale totale au scăzut cu peste 3% în 2019, comparativ cu 2018, arătând un trend în continuă îmbunătăţire în T4. Aceste economii şi îmbunătăţirea fluxului de numerar sunt un efect direct al programului de transformare “Cash for Growth” pe care compania îl derulează şi datorită căruia un număr semnificativ de iniţiative au fost implementate cu succes.

Ca urmare a proceselor de transformare, numărul angajaţilor full time a scăzut cu 21% de la 6.356 în 2018 până la 5.029 în 2019, prin automatizarea proceselor, simplificarea şi concentrarea pe departamentele care interacţionează în mod direct cu clienţii.

Rezultatele promiţătoare ale anului 2019 reflectă, de asemenea, performanţa bună a ultimului trimestru al anului. În T4 2019 veniturile consolidate ale grupului au continuat trendul ascendent din trimestrele anterioare şi au ajuns la 289 mil. de euro. Acest rezultat reprezintă o creştere de 19% faţă de T4 2018 şi este influenţat semnificativ de proiectele majore de ICT. EBITDA ajustată înainte de IFRS 16 a crescut cu 109% faţă de T4 2018 ajungând la 51.6 mil. de euro în T4 2019. Acesta este rezultatul evoluţiei pozitive a activităţii principale şi a reducerii costurilor faţă de perioada precedentă.

Segmentul strategic al serviciilor convergente fix-mobil a continuat să crească pe parcursul anului 2019 şi a înregistrat un avans de 72% în T4 2019, până la 846.000 de utilizatori în prezent. Astfel, Telekom îşi consolidează poziţia de lider de piaţă pe acest segment. Aceste rezultate reflectă impactul pozitiv pe care ofertele convergente ale companiei îl au asupra consumatorilor români şi a apetitului acestora pentru servicii convergente fix-mobil complete.

Veniturile din serviciile fixe au scăzut cu 5% în T4 2019 comparativ cu T4 2018, până la 55.4 mil. de euro. Acest rezultat a fost determinat de scăderea bazei de clienţi, în special pe segmentele de voce şi TV DTH. Scăderea a fost cotrabalansată parţial de creşterea ARPU.
Segmentul de TV a ajuns la 1,3 mil. de utilizatori în T4 2019, un declin de 8% comparativ cu T4 2018, determinat în special de scăderea numărului de utilizatoril de tehnologie DTH. În acelaşi timp creşterea ARPU şi a numărului de utilizatori de pachete cu conţinut diversificat, a contracarat scăderea numărului de utilizatori de servicii TV şi a menţinut veniturile stabile.

Numărul de utilizatori de servicii broadband a avut un declin uşor comparativ cu T4 2018 şi a ajuns la 1,1 milioane. În acelaşi timp, veniturile din servicii broadband au înregistrat o creştere de 8% în T4 2019 comparativ cu T4 2018, reflectând concentrarea companiei pe oferte cu valoare mai ridicată, cu un ARPU mai mare.

Veniturile din servicii mobile au continuat să se stabilizeze în T4 2019 totalizând 75 mil. de euro, cu o scădere uşoară de sub 1% comparativ cu T4 2018, un rezultat susţinut de finalizarea unui proiect ICT major. Un trend pozitiv poate fi remarcat în veniturile din date mobile, care au înregistrat o creştere de 11% în T4 2019 comparativ cu T4 2018.

Strategia de migrare a segmentului prepay către abonamente a continuat şi în 2019. Ponderea clienţilor postpaid în baza totală de clienţi de servicii mobile – de 4 mil.- a crescut cu 38% în T4 2019. Acest rezultat a fost susţinut de lansarea produsului Mobil Nelimitat în iulie.