SC Grafor Design SRL va lansa photoromania.eu prima platformă inovatore de vânzare de fotografii cu imagini din România.

GRAFOR DESIGN SRL, cu sediul în Oradea, Str. Republicii, nr 85, ap 25, a derulat începând cu data de 12.08.2018 proiectul “INOVARE PRIN INTEGRAREA SOLUȚIILOR TIC PENTRU CREȘETEREA COMPETIVITĂȚII ECONIMICE A SECTOARELOR TIC, INDUSTRIILOR CREATIVE ȘI TURISMULUI PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI INFORMATICE”, prin Program Operațional Competivitate, Axa prioritară: 2. Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritate de investiții: 2. Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competivitate, Acțiune 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltare de clustere, cod SMIS 115937 în baza contractului de finanțare nr. 95/11.08.2017 încheiat cu MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE, în calitate de Organism Intermediar (OI), și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice și Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivi (POC).

Valoarea totală a proiectului este 4.458,492,93 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 2.985.113,02,00 lei.

ads

Proiectul se implementeaza în Municipiul Oradea pe o durată de 36 de luni. Obiectivul proiectului este realizarea unei platforme informatice inovatoare-sistem informativ avansat, de interes internațional ce va integra pe verticală soluțiile TIC în scopul creșterii competivitității sectorului TIC, industriei creative și turismului, urmare a desfășurării activităților de cercetare-dezvoltare-inovare.

Platforma informatica complexa inovatoare va gestiona un numar foarte mare de fotografii si filme, prin afisarea acestora pe categorii geografice/media/interes cu ajutorul unor servicii avansate de vanzare poze si clipuri video, fluxuri de poze pentru site-uri web cu profil de turism, fluxuri de clipuri video pentru digital signage si booking personalizat si relativ la locatia geografica a pozei afisate.

Caracterul inovativ este dat de modul de promovarea si anume prin imagini cu ajutorul acestor e-servicii ce vor fi realizate prin platforma informatica ce va integra solutiile IT la nivelul afacerilor din domeniile Turismului , industriilor creative si Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor. De asemenea, prin platforma se realizeaza promovarea patrimoniului dar si a profesionistilor din domeniul industriei creative, invitând spre crearea și dinamizarea unei comunități de profesioniști freelance sau afiliați diverselor entități, platforma va pune în contact membrii industriilor creative (fotografie, regie de film, design, scenografie, compoziție muzicală, ș.a.m.d) pentru dezvoltarea de viitoare proiecte.

De asemenea, prin platforma se realizeaza promovarea patrimoniului dar si a profesionistilor din domeniul industriei creative, invitând spre crearea și dinamizarea unei comunități de profesioniști freelance sau afiliați diverselor entități, platforma va pune în contact membrii industriilor creative (fotografie, regie de film, design, scenografie, compoziție muzicală, ș.a.m.d) pentru dezvoltarea de viitoare proiecte.

Proiectul isi propune obtinerea unui produs inovator ca urmare a desfasurarii in perioada de implementare a activitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare. Rezultatul obtinut in activitatea de inovare de proces se va breveta in vederea reglementarii utilizarii rezultatului obtinut in activitatea de cercetare prin protejarea dreptului de proprietate asupra inovatiei.

Rezultatele proiectului vor fi:

 • Activitatea 1: Management de proiect : cereri de rambursare/ rapoarte de progres/ rapoarte de activitate
 • Activitatea 2. Cercetare industriala : 1 Raport modele analizate/ 1 Model conceptual/ 1 Raport analiza tehnologii IT/ 1 Raport de analiză ale specificațiilor tehnice
 • Activitatea 3. Dezvoltare experimentala : Project management -Plan pentru intreaga aplicatie / Specificatii pentru cerinte software pentru fiecare modul si aplicatie Software requirements specification IEEE 830/ Software design document pentru fiecare produs conform Software design description IEEE 1016 / Planurile de testare per modul/aplicatie, respectiv pentru toata platforma conform Software test documentation IEEE 829/ 1 Raport de testare/ 1 Raport de validare ; 1 cerere de brevet
 • Activitatea 4. Inovarea de proces : 1 Strategie de inovare
 • Activitatea 5. Cercetare de piata : 1 studiu de piata
 • Activitatea 6. Achizitia echipamentelor IT : 17 echipamente IT
 • Activitatea 7. Achizitia licentelor : 7 licente
 • Activitatea 8. Achizitia aplicatiei informatice : 1 aplicatie informatica
 • Activitatea 9. Informare si publicitate : 1 anunt de presa intr-un ziar national/1 anunt de presa intr-un ziar national /40 etichete autocolante pentru echipamentele achizitionate prin proiect/ 1000 de materiale de informare si publicitate: pliante si brosuri/ 2 panouri de informare/ Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul realizat prin proiect/ Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul solicitantului/ promovare a produsului informatic pe scara larga
 • Activitatea 10. Instruire personal : Instruire personal utilizator final produs informatic/ Instruire personal care va asigura mentenanta produsului informatic
 • Activitatea 11. Audit proiect :1 raport constatari factuale/ 1 Raport de audit tehnic care va descrie modul in care societatea a implementat cerintele tehnice conform contractului de finantare.

Data începerii și data finalizării proiectului: 12.08.2018-11.08.2020.

”Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Autor: SC Grafor Design SRL