Fundația Orange anunță lansarea secțiunii de învățare și testare online pe site-ul Digitaliada. Aceasta pune gratuit la dispoziția oricărui profesor de învățământ primar sau gimnazial din România, interesat de digitalizarea propriului proces didactic, o soluție interactivă completă.

Profesorii și învățătorii pot crea teste, pot evalua online competențele elevilor, în clasă sau prin teme pentru acasă. Elevii pot parcurge materia, primesc teste și le rezolvă, chiar și de acasă atunci când lipsesc de la școală. Totodată, platforma facilitează comunicarea între directori, profesori, elevi și părinți, iar părinții primesc programarea testelor, temele și rezultatele obținute de elevi.

Pe platformă, directorii au posibilitatea să vadă activitatea tuturor claselor din școală și rezultatele elevilor și pot comunica cu profesorii, părinții și elevii printr-un sistem de notificare online. Profesorii pot da teme pentru acasă pentru orice disciplină și pot monitoriza progresul fiecărui elev pe semestru/an școlar. Cea mai importantă funcționalitate este că platforma permite crearea de teste personalizate, nu doar utilizarea de teste predefinite. De exemplu, profesorii pot crea și trimite elevilor teste cu întrebări de tipul Completează cuvântul, Opțiuni, DA/NU, Răspuns scurt, Fișier de încărcat, dar și pagini scanate sau fișe de lucru, pe care elevii le pot accesa atât pe echipamentele din școală, cât și pe cele proprii. După rezolvare, acestea pot fi retransmise spre corectare în format digital. Mai mult, profesorii pot salva testele în propriul cont sau într-o bibliotecă online dedicată, la care au acces și alți profesori înregistrați în platformă. Astfel, testele pot fi reutilizate sau modificate ulterior.

Deși există diverse sisteme de testare online, acesta este în limba română, este gratuit și, în plus, are funcționalități ce permit utilizatorilor să le foloseasca în contexte didactice diverse implicând și părinții în proces. Tot ca element de noutate, procesul este unul exclusiv online – începând cu crearea testului direct pe platformă, transmiterea testului către elevi, rezolvarea, corectarea și, în final, transmiterea rezultatelor către părinte și elev. În plus, profesorii de matematică beneficiază atât de suport teoretic, pentru fiecare lecție în parte și pentru fiecare an școlar gimnazial, cât și de o parte practică, de exerciții cu diferite grade de dificultate. La acest moment, pe platformă există deja peste 400 de exerciții pentru matematică. Aceste exerciții pot fi accesate atât la clasă, cât și de acasă, platforma înregistrând timpul petrecut de fiecare elev la fiecare lecție și numărul de erori, informații pe care profesorul și părintele le primesc în mod automat. De asemenea, în Biblioteca virtuală din cadrul noii secțiuni, profesorii, părinții și elevii pot parcurge peste 100 de probleme de matematică pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a, demonstrate în GeoGebra. Pe parcursul anului școlar, platforma va fi actualizată constant cu noi funcționalități, exerciții și lecții de matematică, dar și cu resurse digitale educaționale pentru alte materii.

Platforma a fost creată, testată și îmbogățită în urma cerințelor și feedback-ului primit de la profesorii din școlile Digitaliada, sub coordonarea expertului educațional Adina Roșca.