Reziliere contract de telefonie, internet, televiziune. Modificarea contractului pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atât la cererea utilizatorului, cât și la inițiativa operatorului, spune ANCOM în cel mai recent comunicat de presă.

reziliere contract

Reziliere contract înainte de termen

Sfaturile sunt valabile pentru reziliere contract Orange, Vodafone, Telekom, RCS RDS.

Nu trebuie uitat că după cum stabilește Legea nr. 193/2000, operatorii de telefonie mobilă nu au dreptul de a cere clienţilor, atunci când aceştia din urmă doresc încetarea serviciilor înainte de expirarea duratei minime contractuale, o taxă de reziliere. Specialiștii spun că și clienţii trebuie să informeze operatorul de telefonie mobilă, cu respectarea unui termen de preaviz, cu privire la intenţia de a denunţa contractul în mod unilateral. Operatorul poate solicita o taxă suplimentară doar dacă există într-adevăr un prejudiciu.

„Contractul încheiat pe durată nedeterminată poate fi denunțat unilateral de oricare dintre părți cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Orice clauză contrară sau stipularea unei prestații în schimbul denunțării contractului se consideră nescrisă.” – sursa

Clauzele abuzive din contractele de servicii, cum este cea care impune, în mod nejustificat, plata unei taxe de reziliere, pot fi reclamate la ANPC. Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul autorităţii, reclamaţiile pot fi depuse de persoanele fizice numai după încercarea de a rezolva amiabil problemele direct cu firma care a prestat serviciul.

Totodată, consumatorii pot reclama anumite probleme şi la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), care „poate interveni în situaţiile în care furnizorii de comunicaţii electronice (telefonie, internet, televiziune) încalcă drepturile de informare, nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor, nu includ anumite informaţii în contract sau nu respectă legislaţia specifică din domeniul comunicaţiilor electronice”

Decizie unilaterală a operatorului

Dacă operatorul intenționează să modifice unilateral clauze din contract (servicii oferite, tarife, mod de tarifare etc.), are obligaţia să își informeze abonații despre conținutul modificărilor, prin intermediul unei notificări, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea acestora. În acest interval, dacă nu sunt de acord cu modificările, abonații pot renunţa la contract fără a plăti despăgubiri.

Dacă furnizorul a modificat contractul fără să te notifice sau nu te-a informat despre posibilitatea de a denunţa contractul fără penalităţi, ANCOM poate lua măsuri. Sesizările pot fi trimise prin mijloacele menționate în secţiunea specială de pe site-ul lor.

Notificarea privind intenția de a modifica unilateral contractul trebuie să fie transmisă de operator printr-unul din următoarele mijloace: e-mail, SMS, contul de client al utilizatorului de pe site-ul operatorului, caz în care va fi însoțită de un SMS și/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea notificării. Mijlocul ales de furnizor pentru transmiterea notificării trebuie să asigure transmiterea integrală a textului acesteia, fără a face trimitere la alte surse de informare.