Nici în forma modificată recent, proiectul de lege privind furnizorii de tehnologie 5G nu răspunde unor solicitări transmise către MCTI de către Asociația Operatorilor Mobili din România (AOMR). Acest lucru va pune în pericol furnizarea serviciilor 3G, 4G și 5G în România, fără să existe un studiu de impact sau o evaluare a costurilor.

O serie de solicitări contradictorii

Proiectul actual rămâne în continuare axat pe indentificarea unui singur furnizor, nu pe identificarea riscurilor de securitate așa cum solicită UE. Nu respectă măsurile propuse în setul de reglementări UE pentru 5G, nu abordează deloc problemele din punct de vedere tehnic.

De asemnea, proiectul menționează și echipamentele 3G și 4G deja implementate. Proiectul impune operatorilor obligația de a achiziționa tehnologii doar de la furnizorii autorizați, imediat după intrarea în vigoare a Legii, în timp ce primele autorizări nu vor fi emise mai devreme de 4 luni după acest moment. După acordarea autorizațiilor, operatorii vor mai avea nevoie de o perioadă semnificativă de timp pentru selectarea unui nou producător/furnizor, în cazul în care furnizorii cu care au deja încheiate contracte nu obțin autorizarea.

Operatorii se așteaptă la costuri considerabile pentru care sunt necesare de obicei previziuni și strategii bugetare pentru a contracara efectele potențiale. Într-o astfel de situație, proiectul trebuie să stabilească, de asemenea, cine va fi responsabil pentru acoperirea pagubelor financiare cauzate operatorilor în cauză.

O perioadă lungă în care să nu se poată achiziționa echipamente, programe software, tehnologii generează riscuri de continuitate a serviciilor și conduce la întârzieri în dezvoltarea rețelelor și a noilor tehnologii.

Mai mult, există riscul ca în cazul produselor sau serviciilor achizițonate de la un producător autorizat, să apară probleme similare dacă după un anumit timp autorizia acestuia este retrasă, iar toate echipamentele/aplicațiile achiziționate de la producătorul respectiv trebuie înlocuite.

Pentru nerespectarea unor prevederi ANCOM poate aplica operatorilor o amendă între 1% și 5% din cifra de afaceri și sancțiunea complementară a interzicerii imediate a utilizării lor în rețeaua 5G.

Și o a treia problemă la fel de mare: prin acest proiect, ANCOM are dreptul de a solicita furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice informații detaliate cu privire la tehnologiile, echipamentele și programele software implementate în rețelele 5G, cu privire la producătorul acestora, precum și cu privire la gradul de externalizare către terțe părți al anumitor activități referitoare la gestionarea rețelelor de comunicații electronice furnizate.
Pentru nerespectarea acestor, ANCOM poate aplica o amendă între 3% și 10% din cifra de afaceri dacă informațiile solicitate nu sunt trimise.

Ce rămâne de făcut

Astfel, în stadiul actual Proiectul de lege pentru furnizorii 5G necesită o reevaluare structurală, prin raportare la toate măsurile propuse în setul de instrumente EU 5G și adoptarea unor măsuri legislative corespunzătoare. În adoptarea unor astfel de măsuri, ar trebui să se urmărească dezideratul exprimat în Recomandarea (UE) 2019/534 privind asigurarea unei abordări comune a UE în domeniul securității cibernetice a rețelelor 5G, sprijinind coerența la nivelul întregii piețe comune prin politici ale UE și prin coordonare la nivelul întregii UE.