Fie din cauza sesizărilor de la public, fie din cauza vreunui scandal de-ăsta prin media (născut probabil din lipsă de publicitate) autoritățile au trimis un comunicat de presă prin care spun că radiațiile electromagnetice din țară sunt „sub limitele legale impuse”. Toți pasionații de acest subiect pot vedea cifrele pe site-ul Monitor EMF. Pentru că e un subiect de genul teoria conspirației, probabil acum se va discuta despre faptul că aceste măsurători sunt trucate sau false.

ID 123232346 © Afxhome | Dreamstime.com

ANCOM a anunțat azi că are o rețea de senzori ficși și mobili, în preajma spitalelor, a școlilor și în locuri aglomerate. Rezultatele se încadrează fără excepție în limitele legale și sunt puse la dispoziția tuturor pe platforma online menționată mai sus pe care Autoritatea a creat-o în acest scop. Se monitorizeaza permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 100 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 62 de orașe din țară, care sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio.

Senzorii funcționează permanent, transmițând măsuratorile către platformă o dată la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platformă electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioadă și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise.

ads

Măsuratorile sunt realizate de către ANCOM respectând recomandările europene în domeniu (Recomandarea CEPT ECC/REC/(02)04 privind metodele de măsurare a radiațiilor electromagnetice neionizante (9 khz-300 GHz)), rezultatele obținute până în prezent arătând că nivelurile de emisie se situează mult sub limitele maxime admise de legislație.

Suplimentar față de monitorizarea permanență a câmpului electromagnetic prin senzori ficși, conform planului anual de măsurători, ANCOM realizează și măsurători cu echipamente mobile, ale căror rezultate sunt accesibile pe alt site. Pentru fiecare dintre aceste măsurători realizate cu echipamente mobile sunt precizate locul, perioadă și nivelul de expunere exprimat în procente față de nivelul de referință. Rezultatele măsurătorilor efectuate până în prezent arată că nu există depășiri ale limitelor admise de legislație.

Se fac la nivel anual peste 1.000 de măsurători ale intensității câmpului electromagnetic generat de stațiile radio/TV, PMR, GSM, UMTS, LTE, WiFi, WiMax sau alte echipamente de emisie până la frecvență de 6GHz. Mai mult, anul trecut am instalat 50 de noi senzori ficși de monitorizare care transmit rezultatele măsurătorilor în fiecare zi”, a declarat Cristin POPĂ, directorul Direcției Executive Monitorizare și Control din cadrul ANCOM.

Atât măsuratorile cu senzori ficși, cât și cele cu echipamente mobile sunt realizate exclusiv în spațiul public. Cei care doresc să realizeze acest tip de măsurători în alte locuri decât spațiul public (în apartamente, sedii de companii, spații private etc) se pot adresă entităților private care realizează astfel de măsurători la cerere, contra cost.

În România, expunerea la câmp electromagnetic este reglementată prin lege, conform practicilor adoptate și în Uniunea Europeană. În acest context, instituțiile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, precum Institutul Național de Sănătate Publică, sunt în măsură să interpreteze din perspectivă sănătății publice rezultatele buletinelor ANCOM de măsurători ale câmpului electromagnetic.

Din luna ianuarie 2018 și până în prezent, ANCOM a primit peste 60 de sesizări cu privire la expunerea la câmpul electromagnetic. Acolo unde au existat solicitări de măsurare a nivelului de câmp electromagnetic, acestea au fost incluse în planul anului următor, cu mențiunea că măsuratorile se efectuează exclusiv în spațiul public.