Contractele pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se prelungesc în general automat, dar există și oferte pentru cei care prelungesc contractul și oamenii semnează acte adiționale fără să fie atenți la detaliile documentului.

contract-signing

Operatorii telecom le pot oferi utilizatorilor beneficii suplimentare la prelungire (reduceri la telefoane, tablete, sau la alte planuri tarifare), însă această presupune, de cele mai multe ori, încheierea unui act adițional și începerea unei noi durate contractuale minime. Dacă utilizatorul dorește încetarea contractului înainte de expirarea acestei noi durate contractuale, furnizorul poate solicita plată unor penalități de reziliere anticipată.

În cazul în care contractul se prelungește automat (fie pe o perioadă nedeterminată, fie cu o perioadă egală cu perioadă inițială sau cu o altă perioadă determinată), dar ofertă rămâne neschimbată și nici nu se achiziționează vreun echipament la preț redus, utilizatorii nu vor plăti nicio taxa pentru încetarea contractului, asociată perioadei minime contractuale, având în vedere că această a expirat. În această situație, serviciul de telefonie, internet sau televiziune este furnizat în continuare atâta timp cât nici utilizatorul, nici furnizorul nu fac niciun demers pentru încetarea contractului.

ads

Potrivit Deciziei președintelui ANCOM nr.158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali, furnizorii trebuie să publice pe paginile de internet informații referitoare la durata contractelor pentru servicii de telefonie, internet și televiziune, prezentate într-un mod corect, detaliat și inteligibil.

În caz de reclamație

Dacă ai încheiat un contract în care nu se precizează dacă și cum se realizează prelungirea contractului, ANCOM poate lua măsuri. Pe pagina autorității sunt mai multe detalii privind plângerile care pot fi depuse.

Ai dreptul să fii notificat cu 30 de zile înainte de data la care contractul se prelungește în mod automat pentru a-ți exprimă opțiunea de prelungire a valabilității acestuia. În cazul în care nu ai primit această notificare, te poți adresă Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.